תיאור מקרה – ניתוח תפירת גידים בכתף

ד.ז. בן 48, איש הייטק, הגיע לטיפול ב"מרכז פיזיותרפיה צהלה" לאחר ניתוח לתפירת גידים וקיבוע לברום במפרק כתף ימין.

הפציעה אירעה במהלך קרב תרגול באימון לחימה משולבת, עקב בריח ותנועת גוף קיצונית בניגוד לכיוון תנועת הזרוע. תוצאת הפגיעה הייתה קרע בשלושה גידים של השרוול המסובב בכתף ימין וקרע של טבעת הלברום במפרק הכתף. לאחר הניתוח נדרש לקיבוע במתלה למשך 6 שבועות. השיקום בפיזיותרפיה התחיל כשבועיים לאחר הניתוח.

מטרת השיקום הייתה חזרה לפעילות מלאה הכוללת פעילות ספורטיבית כגון חדר כושר ואימוני כוח פונקציונליים, אימון אינטנסיבי בג'יוג'יטסו וחזרה לנגינה ברמה חצי מקצוענית בגיטרה חשמלית. תהליך השיקום כלל התקדמות לפי שלבים בהתאם לפרוטוקול שיקום והגבלות שניתן על ידי המנתח ונמשך כשישה חדשים.

ניתוח תפירת גידים בכתף
שיקום פיזיותרפי לאחר ניתוח תפירת גידים בכתף

עקרונות השיקום הפיזיותרפי:

  • טכניקות מנואליות, שימוש במכשור חשמלי ותרמו-תרפיה (חימום/קירור) – להקלה על כאב ולהורדת נפיחות.
  • טכניקות מנואליות ותרגילי תנועה – לשיפור טווחי התנועה במפרק הכתף.
  • תרגילי חיזוק וייצוב מותאמים – לשיפור יכולות התנועה וההפעלה האקטיבית סביב חגורת כתפיים.
  • תרגילים פונקציונליים ספציפיים – המתקשרים לסוג הפעילות אליה רוצה לחזור המטופל.
  • הדרכה ארגונומית – התאמת סביבת העבודה (ישיבה במשרד, מיקום שולחן ומחשב, עבודה עם העכבר, שימוש ביד שמאל) והתאמת הפעילות היומיומית הבסיסית של המטופל בהתאם לשלבי השיקום וליכולות של המטופל בכל שלב.
  • ליווי תהליך החזרה ההדרגתית לפעילות ספורטיבית אינטנסיבית מלאה – פיקוח וניטור הביצועים באימוני הלחימה ובחזרה לאימוני כוח פונקציונליים מלאים ולאימוני חדר כושר. הדרכה והכוונה למיטוב תהליך החזרה תוך מציאת פתרונות לבעיות שעולות תוך כדי החזרה לאימונים מלאים.

שיקום לאחר ניתוח תפירת גידים בכתף – סיכום

לאחר כשישה חדשים בתהליך השיקום, חזר המטופל לאימוני חדר כושר באופן מלא בעומסים בינוניים, על מנת לתת לכתף זמן הסתגלות לעבודת משקולות ולאפשר בניית בסיס איתן להעמסה בעתיד. כמו כן, המטופל חזר לאימונים פונקציונליים בעומסים קלים עד בינוניים, על מנת לאפשר שיפור טכניקה ומוטוריקה, סביב חגורת הכתפיים, לפני שעובר לעומסים גבוהים.
בנוסף, המטופל גילה קושי לחזור לנגינה בגיטרה, זאת עקב חולשה ספציפית באחד מהשרירים המייצבים בכתף. לאחר ניתוח התנועה והתאמת תרגילים ספציפיים לשיפור הכוח ויכות ביצוע התנועה, חל שיפור משמעותי והמטופל חזר לנגן בגיטרה.
בשלב זה הומלץ למטופל לחזור לאמנות הלחימה באופן חלקי, תוך הגדרה מדויקת של התנועות והפעולות המותרות לביצוע ואלו שעליו להימנע מהן. עליו להמשיך באימונים השיקומיים המותאמים במהלך החודשים הקרובים. במהלך תקופה זו תקבע חזרתו לאימוני ג'יוג'יטסו מלאים, בהתאם להתקדמות ביכולות המוטוריות, הביצועים הפונקציונליים ושיפור כוח השרירים בחגורת הכתפיים.