תרגילים

תרגיל מתיחה למיפרק הירך

תרגיל מתיחה לשרירים המקרבים